Rüppellgam (Gyps rueppellii)

Rüppellgam är en stor gam som förekommer i hela Sahelområdet i centrala Afrika. Den nuvarande populationen på ca. 30.000 minskar på grund av försämring och minskning av de livsmiljöer gamen lever i.

Rüppellgam är uppkallat efter Eduard Rüppell, en av artonhundratalets tyska utforskare, samlare, och zoolog. Rüppellgamen anses vara den flygande fågel som flyger allra högst. Det finns bekräftade bevis för en flygning på en höjd av 11.300 meter över havet. Ruppellgamar flyger vanligen på höjder så höga som 6000 meter. Fåglarna har en specialiserad variant av hemoglobin som ökar syreupptagningsförmågan i det låga tryck som råder på dessa höjder.

Det är väldigt stora gamar.  Vuxna är mellan 85-103 cm långa med ett vingspann på 2,26 till 2,6 meter och en vikt upp till 9 kg. Båda könen ser likadana ut. Ruppellgamar är mycket sociala, De samlas ofta i stora flockar. De finns i Sahelregionen i Afrika där de kan hittas i gräsmarker, berg och skogar.

Ruppellsgamen är anpassad till sin kost.  Efter de mjuka delarna av en slaktkropp har konsumerats fortsätter de med hud och ben. Smaskar i ​​sig tills de knappt kan flyga. De har bakåtriktade taggar på tungan för att ta bort kött från ben.