Skogspärlemorfjäril, Argynnis adippe

 Silverstreckad pärlemorfjäril.

Silverstreckad pärlemorfjäril (Argynnis paphia) tar man inte fel på när man ser undersidan, som är grönaktig med ljusare, vitaktiga streck. De första ses omkring 1 juli och sedan flyger de fram till omkring 1 september. Denna fjäril håller till i skogsgläntor och skogsbryn.

Silverstreckad pärlemorfjäril är ganska stor, med ett vingspann på 53 till 65 millimeter.
På vingarnas ovansida har den en varmt orange färg, med svarta och mörbruna fläckar. Hannen har fyra stråk av mörka ansvällningar på framvingen. Honorna saknar dessa ansvällningar och kan förväxlas med ängspärlemorfjäril.  Men den är dock mindre.

Det kommer en generation per år. Äggen läggs på ett träd eller en stubbe i omedelbar närhet till violer. De kläcks efter cirka 2 veckor. Strax därefter gör larven sig i ordning för övervintring, och vaknar nästa vår. Larven äter då av violerna tills den förpuppas i mitten av juni. Efter 2 till 4 veckor kommer den vuxna fjärilen ut ur puppan.
Den vuxna fjärilen (imagon) får mat från lind, rubusar och kärrtistel. Larverna lever på flera olika violarter, till exempelbuskviol, skogsviol och luktviol.