Respekt

Respekt för livet, naturen, havet och personer som betytt något extra.  Bilden på Gandhi är från Wikipedia. Respekt för livet, naturen, havet och personer som betytt något extra. Bilden på Gandhi är från Wikipedia.

Jag tänkte återknyta lite till mitt första blogginlägg om generationsskillnader. Kom att tänka på ordet ”respekt” som verkar ha fått en något annorlunda betydelse för den yngre generationen än den äldre.

För oss något äldre handlar det mycket om aktning eller vördnad för en person, företeelse eller objekt. För många yngre kan man i ordet respekt också lägga in synonymerna rädsla, auktoritet och fruktan. Visserligen kan man känna ”respekt för havet” med innebörden att det kan vara farligt och att man ska vara försiktig på sjön. I gängmiljöer och bland kriminella handlar ordet respekt mycket om att man ska sprida fruktan och visa makt. Denna nya respekt som innebär att sprida fruktan och hot är något som jag har mycket svårt för.

Personligen tycker jag att respekt handlar mer om att man kan hysa respekt för någon som gör något bra, extraordinärt eller riskerar något för att åstadkomma något gott. Om man behandlar sin omgivning på ett positivt sätt som får dem att må bra så förtjänar man vardagsrespekt. Sedan har vi de som på något vi utför en hjältebragd, räddar någon eller bara ställer upp i en svår situation. Det förtjänar också stor respekt.

Respekt kan också vara att när man står vid pyramiderna i Egypten, Agamemnons ruiner i Mykene eller liknande och känner respekt för historien och de personer som skapat den. Stora personer i historien är lätt att respektera, som Da Vinci, Kopernikus, Alfred Nobel och andra som i sina specialområden utfört saker som förändrat historien. Det gäller inte bara vetenskap utan också rent moraliskt som Gandhi, Moder Teresa, Mandela, Martin Luther King med fler.

Sedan har vi en annan typ av respekt. Till exempel respekt för naturen. Här handlar det mer om att vara rädd om och försöka bevara något unikt och viktigt.

Jag skulle vilja slå ett slag för att återerövra den traditionella betydelsen av ordet respekt. Gör något bra för andra som får dem satt må bra eller världen något bättre. Stöd någon bra organisation som Rädda barnen, WWF eller något annat som du brinner för!

Etiketter: respekt

Senaste inläggen

Bloggarkiv