Afrikansk elefant (Loxodonta africana)

Det finns två typer av elefanter i Afrika. Den största är Stäppelefanten som är världens största landjur. De skiljer sig från de skogselefanter genom sina större öron, framåtriktade betar och sina fyra framtår och tre baktår.

Betar förekommer i regel hos bägge kön. Hos hannar blir de ibland 3 meter långa och 100 kg tunga. Hannens betar växer hela livet, i längden och i omfånget. Honans betar växer efter individens femtonde levnadsår bara i längden, och de ser därför smalare ut.

Dessutom växer honas betar långsammare. Betarna används för att gräva i marken, peta i trä eller för att försvara sig. På så sätt skrapas alltid mindre delar av och i vissa fall bryts betarna helt av.

Den afrikanska savannelefanten lever i sociala grupper organiserade runt honor och deras kalvar. Varje familjegrupp består av cirka tio individer, men ofta håller flera familjegrupper ihop och bildar så kallade klaner, bestående av 6–70 individer som leds av en stor hona.

Savannelefanter förekommer i olika miljöer där det finns skugga, vatten och tillräcklig föda men de föredrar savannen. Savannelefanten behöver alltid vattenansamlingar som den uppsöker minst en gång per dag. Om vattennivån tillåter badar de gärna med hela kroppen under vattenytan och lyfter bara snabeln i luften.

En gång i tiden fanns elefanter i miljontal över hela Afrika och Asien. Under 1900-talet minskade de kraftigt i antal, främst till följd av den massiva handeln med elfenben.