Afrikansk jaçana (Actophilornis africanus)

Afrikansk jaçana  är en fågel i familjen jacanor inom ordningen vadarfåglar. Fågeln förekommer vid sjöar, dammar och våtmarker i Afrika söder om Sahara.

Karakteristiskt för afrikansk jaçana är dess långa ben och mycket stora fötter med långa tår och klor som möjliggör för dem att gå omkring på flytande vegetation.

En vuxen fågels längd är cirka 30 centimeter. Honorna är större än hanarna. Fjäderdräkten är kastanjebrun, med ett gulaktigt bröstband, vit strupe och vita kinder, svart hjässa, svart nacke, svart ögonstreck och svarta vingspetsar. Näbben och pannskölden är ljusblå. Benen är mer gråblåaktiga.

Häckning kan ske året runt i områden med permanenta våtmarker. I områden som saknar permanenta våtmarker häckar dock fåglarna bara när de säsongsbundna översvämningar som följer regnperioden kommer.

Afrikansk jaçana är polyandrisk, på så vis att hanarna ruvar och tar hand om ungarna, medan honorna efter att ha parat sig med en första hane kan para sig med flera andra hanar. Honan lägger fyra ägg i ett enkelt bo som reds bland flytande vegetation på grunt vatten, eller på en liten flotte av växtmaterial på lite djupare vatten. Äggen är till utseendet bruna med svarta markeringar. Hanen har förmågan att vid behov kunna flytta ungarna genom att plocka upp och bära dem under vingarna.

Fåglarnas föda består främst av olika smådjur som insekter, maskar, spindlar, kräft- och blötdjur som de finner i våtmarkerna, men även frön kan ingå i dieten.