Anubisbabian (Papio anubis) .

Anubisbabian är en art i släktet babianer som tillhör familjen markattartade apor. Den är uppkallad efter den egyptiska guden Anubis. Anubisbabianens nos påminner om guden som framställs med ettschakalartad huvud.

Anubisbabianen har en grå- till olivgrön päls och hannar har dessutom kring skuldrorna och främre delen av ryggen en man. Den långdragna nosen är täckt av fina hår som nästan är osynliga och huden är mörkgrå till svart.  Anubisbabianer når en genomsnittlig kroppslängd av 60 (honor) respektive 76 cm (hanar) och därtill kommer en 38 till 58 cm lång svans. Ungefär en fjärdedel av svansen vid roten hölls upprätt och sedan faller den ner. Hannarnas hörntänder är tydlig större än honornas.

Arten har det största utbredningsområdet av alla babianer. Den förekommer i stora delar av centrala Afrika från Mali till Etiopien och till södra Tanzania. I bergstrakter når arten 2500 meter över havet. Liksom andra babianer vistas den främst i savanner men den förekommer även i skogar och andra miljöer.

Babianer är som alla smalnäsor övervägande aktiva på dagen och vistas främst på marken men klättrar ibland upp i växtligheten. Den går på alla fyra och håller svansen i en båge. Under natten vilar den ofta i träd eller gömda i bergssprickor eller bakom stenar.

Anubisbabianen bildar grupper av 15 till 150 individer (oftast 40 till 80). Flocken bildas av flera hannar och honor. I gruppen finns en utpräglad hierarki. Varje flock har ett revir som kan överlappa med territorierna av andra flockar.

Dessa apor är allätare och tar den föda som levnadsområdet erbjuder. De äter bland annat frukter, gräs och rötter men även insekter, fågelägg och mindre ryggradsdjur, även partåiga hovdjur och andra primater.