Blåklocksbi (Melitta haemorrhoidalis)

Blåklocksbi, även kallat klockblomsterbi, är en art i insektsordningen steklar som tillhör överfamiljen bin.
Blåklocksbiet har en kroppslängd på omkring 11 till 13 millimeter.

Grundfärgen på kroppen är mörk. Behåringen på huvudet och mellankroppen är hos honan övervägande gulbrunaktig på den främre hälften och mörkare på den bakre hälften.

Hanen är mer gråaktig. Bakkroppen är svart med mycket smala ljusa tvärränder. För honan är den framträdande rödbrunaktiga behåringen på bakkroppsspetsen ett kännetecken.

Blåklocksbiet är ett solitärt bi, det vill säga att det inte bildar samhällen. Flygtiden är juli till september.

Biet är specialiserat i sitt födoval och samlar pollen från blommor tillhörande blåklockssläktet (Campanula), som liten blåklocka. Det förekommer därför bara där dessa växer.  Honorna gräver ut ett bo i marken, där larverna sedan utvecklas.

Efter övervintringen året därpå kommer nästa generation fram. Hanarna tillbringar ofta natten i klockväxternas blommor, medan honorna oftast tillbringar dem i boet.