Cikador (Cicadidae)

Cikador kännetecknas av stora, långt ifrånsittande ögon med vanligtvis genomskinliga, ådriga vingar av vilka de främre är längre än de bakre. Det finns ungefär 2 500 arter av cikador runt jordklotet och många är ännu oklassifierade.

Cikador lever i tempererat till tropiskt klimat där de är en av de mest välkända insekterna, mest för sin storlek och för sina anmärkningsvärda akustiska talanger. Cikadornas sång är bland de starkaste ljud som frambringas av insekter. Det är hanarna som frambringar ljud i syftet att locka till sig honor och de gör det med hjälp av ljudorgan på bakkroppen. Hanen är utrustad med ett ljudverktyg, med vilket den åstadkommer en mera intensiv än melodisk musik. Nämnda organ är beläget på buksidan av bröstets bakersta och bakkroppens främsta del och består av ett par håligheter, av vilka varje är täckt av ett stort, läderartad fjäll och innehåller en mycket komplicerad apparat av tre i ramar utspända hinnor. Dessa håligheter tjänar som resonansapparat till att förstärka ljudet, vilket sannolikt frambringas genom med muskelsammandragningar åstadkommen vibration av de nämnda hinnorna. Dessa ljud kan gå upp till 900 Hz och 120 decibel.

Cikador genomgår ofullständig förvandling, det vill säga deras livscykel omfattar utvecklingsstadierna ägg, nymf och imago. Nymferna lever i marken och livnär sig genom att suga växtsaft ur rötter. Utvecklingen till imago kan ta flera år, hos några arter så lång tid som 13 eller 17 år.

Djurets kroppsfärg är oftast bra anpassade till omgivningen och det är svårt att hitta cikador i tät vegetation. Vanliga kroppsfärger är brun, svart, grön, orange eller gulaktig. Honor har ett äggläggningsorgan och därför är deras bakkropp smal.