Damagasell (Gazella dama)

Damagasell eller dovhjortsgasell (Gazella dama) som också kallas för ”Addra”, är en gasellart som man kan hitta i Sahara.

Damagasellens päls är mörkt rödbrun och den har stora fält med vitt. Även huvudet är vitt. Hos populationer i västra delar av utbredningsområdet är kroppen huvudsakligen rödbrun medan östliga populationer i stort sedd är vita. Dessutom finns hos västliga individer en svart strimma i ansiktet som går från ögonen till munnen. Vuxna gaseller når en kroppslängd mellan 140 och 165 centimeter. Mankhöjden är runt 80 centimeter och den kan väga upp emot 75 kilo. Deras horn kan bli ungefär 25 centimeter långa och spetsen avslutas med en liten krok. Hannarnas horn är alltid större än honornas.
 


Utbredningsområdet ligger i norra Afrika och sträcker sig från Marocko och Senegal till Sudan. De lever i torra öppna regioner som gräsland, halvöknar och öknar.

Under torrperioden emigrerar den söderut på jakt efter föda. När regnperioden kommer flyttar den norrut igen.
Damagasell lever i grupper med varierande antal individer beroende på årstiden. Under regntiden består gruppen ibland av flera hundra gaseller och under torra perioder finns flera grupper med 15 till 20 individer. En grupp består vanligen av en hanne, flera honor och deras ungdjur. Det förekommer även flockar som bara består av honor och av hannar som inte nått könsmognaden eller grupper med bara hannar. Under parningstiden jagar den dominanta hannen bort alla motståndare.

Som alla gaseller är denna art växtätare som främst äter blad och örter. Liksom giraffgasellen står den ibland bara på sina bakre extremiteter när den äter.

Parningstiden ligger mellan augusti och oktober. Efter dräktigheten som varar i 5 eller 6 månader föder honan vanligen bara ett ungdjur. Efter tre till fyra månader sluter honan att ge di och ungdjuret är könsmoget efter ett eller två år. I naturen blir dessa gaseller maximalt 12 år gamla och i fångenskap nästan 20 år.