Diademmarkattor eller blå markatta (Cercopithecus mitis)

Diademmarkattor eller blå markatta har en kroppslängd mellan fyrtio och och sjuttio centimeter, en svanslängd upp till en meter samt en genomsnittlig vikt av 4,3 kilo (honor) respektive 6,9 kilo (hannar). De är en av de största i släktet markattor. Liksom hos andra markattor är hannarna större än honorna.

Diademmarkatta finns i olika miljöer men alltid i närheten avträd och vattenansamlingar. De är aktiva på dagen och de vistas vanligen i träd. De bildar oftast flockar med mellan tio och fyrtio individer. Det är en hanne, flera honor och deras ungar. Varje grupp har ett revir som försvaras av alla medlemmar mot andra flockar.

Födan utgörs främst av frukter samt av andra växtdelar som blommor och blad. Diademmarkattan äter även ryggradslösa djur som maskar.

Honor kan para sig hela året och efter cirka fem månaders dräktighet föds vanligen ett enda ungdjur. Ungen avvänjas efter ungefär sex månader och efter cirka tre år är ungarna könsmogna. Unga könsmogna hannar måste lämna sin flock medan honor vanligen får stanna. Naturliga fiender är leoparden, större ormar och rovfåglar.