Fennek (Vulpes zerda)

Fennek, även kallad ökenräv, är en liten nattaktiv räv som förekommer i Sahara i Nordafrika. Fenneken är den minsta arten av hunddjur i världen. Dess päls, öron och njurfunktion är anpassade till den höga ökentemperaturen och vattenbrist. Dessutom är dess hörsel tillräckligt känslig för att höra bytesdjur som rör sig under jorden.

Fenneken är världens minsta nu levande hunddjur. Den mäter 33-39 cm på längden (utan svans) och har en svanslängd på 13-25 cm. Den genomsnittliga vikten är för honor 0,8 kg och för hannar 1,5 kg. 

Den har en ljust gulbrun päls med svart svansspets. Trampdynorna är pälsklädda. Öronen är mycket stora och hjälper till att kyla ner kroppen. Dess läten omfattar ylanden, morranden, gnällanden, skrik med mera. 

Fenneken förekommer i ökenlandskap, främst i sanddyner med liten växtlighet i  Nordafrikas ökenområden och på norra Sinaihalvön.  


Den lever i livslånga monogama förhållanden, ofta i familjegrupper med upp till 10 djur. Det förekommer också att flera familjer kan leva tillsammans.

Den gräver ut lyor med flera utgångar och en central yngelkammare som fodras med växtmaterial. Vanligen ligger lyan en meter under markytan. Beroende på hur fast sanden är ökar lyans komplexitet. I lös sand har den ibland bara en enda ingång samt en 1 till 2,5 meter lång gång som slutar i en kammare. I kompakt mark kan den täcka en yta på 120 kvadratmeter, 15 ingångar och tunnlar som är upp till 10 meter långa. Olika lyor kan ligga bredvid varandra och är ibland sammanlänkade.

Arten är nattaktiv och dagen tillbringas i lyan. 

Fenneken letar upp födan med hjälp av hörseln och äter smågnagare, ödlor, fåglar, ägg, insekter, frukt, löv, rötter med mera. Växtdieten är betydelsefull, eftersom fenneken sällan eller aldrig dricker, och mycket av vattenbehovet täcks av dess växtföda.