Flodhäst (Hippopotamus amphibius)

Flodhäst  är ett däggdjur som lever i Afrika, främst söder om Sahara. Tidigare var de även vanliga i Nilen i Egypten, men där är flodhästen numera utrotningshotad. Flodhästar lever i flock och tillbringar större delen av sin tid stående i vatten. Den kan vara aggressiv och farlig för människan.

Flodhästarna tillhör ordningen partåiga hovdjur tillsammans med bland annat kameler, kor, hjortdjur och grisar. Men flodhästarna är inte närbesläktade med någon av dessa grupper. Fram till 1909 antogs flodhästarna vara närbesläktade med grisar på grund av morfologiska likheter vad gäller kindtänderna. Men forskning, som på senare tid bekräftats av genetiska studier visar att deras närmsta släktingar utgörs av valarna.

En vuxen flodhäst har en kroppslängd (huvud och bål) på mellan tre och fem meter. Mankhöjden är cirka en och en halv meter eller något större. Flodhästen väger vanligen mellan ett och två och ett halvt ton. Tillsammans med noshörningar är arten det näst tyngsta landlevande däggdjuret, efter elefanter.  

Flodhästen har ett mycket stort huvud som är tillplattat och brett och kan väga upp till 450 kilo. Flodhästen har en kropp väl anpassad till vatten. Kroppen liknar en tunna och den har korta ben samt simhud mellan tårna.  Den har tydligt utstående öron, ögon och näsöppningar vilka är de enda kroppsdelar som befinner sig över vattenytan när djuret ligger i vattnet. Huden är huvudsakligen grå-violett till kopparbrun med mörkbrun skugga på ovansidan. Runt ögon och öron är huden däremot rosafärgad. Artens kropp ser naken ut men den är glest täckt med korta fina hår. Flodhästen avsöndrar ett rödaktigt sekret från körtlarna som finns i huden. Med vätskan hölls huden fuktig när flodhästen vistas utanför vattnet. I äldre tider trodde man på grund av den röda färgen att arten "svettas blod".

Flodhästar har 40 till 44 tänder. I varje käkhalva finns två eller tre framtänder, en hörntand, sju kindtänder. Fram- och hörntänder liknar betar och de växer hela tiden. Hanarnas nedre hörntänder blir ibland 50 cm långa. Hörntänderna används vanligen under strider och framtänderna för att gräva.