Frankoliner är en sorts fälthöns. De är markbundna men inte flygoförmögna och lever av insekter, växter och frön. Merparten av arterna har en nedåtböjd övre näbbhalva, stjärt med 14 fjädrar och många arters hanar har sporrar på tarsen. Av de idag förekommande 41 arterna lever 36 endast i Afrika.