Grågås (Anser anser)

Grågås  är en andfågel inom släktgruppen gäss. Grågåsen är en stor och kraftig gås med en kroppslängd på melllan sjuttio och nittio centimeter. Könen hos grågåsen är lika. Dess huvud och hals är brungrå, överkroppen brunaktig med ljusgrå fjäderkanter, bröstet och buken är ljusgrå, övergumpen är ljust askgrå, undergumpen och bakkanten av stjärten är vit. Dess ben är rosafärgade.

I flykten känns den igen på sitt ljusa huvud, sin mörka rygg och sina ljust stålgrå framkanter på vingarna som i kontrast till de mörka vingpennorna kan te sig nästan vita. Även vingundersidans framkant är ljus.
 
Grågåsen häckar från Island i väster, österut genom norra Europa, österut genom Sibirien till Kina. Antalet individer i världen uppskattas till runt 950 000. 
 
Grågåsen häckar idag i stora delar av södra Sverige och utmed norrlandskusten, företrädevis utmed kusten och i yttre skärgården. I Sverige är den en sommargäst som mest ses mellan mars och oktober. Den svenska populationen övervintrar i sydvästra och södra Europa.

Grågåsen återfinns ofta i stora högljudda grupper. De är mycket vaksamma och varnar ljudligt för minsta fara och tar lätt till vingar om exempelvis en människa kommer för nära. De flyger ganska snabbt, och vid längre förflyttningar ordnar sig flocken i en så kallad "plog", vilket är vanligt bland gäss och innebär att de flyger i en v-formation för minskat luftmotstånd. Vid sådan formationsflygning är det inte en och samma gås som flyger främst utan gässens plats i formationen byts ofta om


Direkt efter häckningen ruggar grågåsen och blir därmed flyg-oförmögen. Det är endast under denna period som en vuxen grågås sällsynt kan dyka för att undkomma fara. Ungfåglar dyker dock ofta och grågåsen är för övrigt en god simmare.
 
Den häckar i en mängd olika miljöer i anslutning till vatten som våtmarker, små och stora sjöar, eller vid kusterna. De par som häckar i vass bygger redet av rörvass som de knipsar av runt redet så att det bildas en glänta i vassen. Kusthäckande grågäss som häckar på land bygger ofta sitt bo av tång. Båda dessa varianter inreds med ett tjockt lager grått dun.

Vanligtvis lägger den 4 till 6 ägg. Honan ruvar oftast äggen i mellan 27 och 28 dygn. Paret tar gemensamt hand om ungarna som är flygfärdiga efter cirka 60-70 dygn. Grågåsen lägger