Hadada Ibis (Bostrychia hagedash

Hadadaibisen är en stor (ca 76 cm lång), gråbrun ibis. Den har en smal, vit, ungefär horisontell rand över sina kinder. Detta kallas ibland "mustasch" även om det inte når munnen hörn.

Lätet är ett extremt och distinkt "haa-haa-haa-de-dah" som har givit den namnet. Hadadaibisen finns i hela Afrika söder om Sahara i öppna gräsmarker. Den livnär sig främst på daggmaskar som de med hjälp av sin långa kroksabel-liknande näbbar finner i mjuk mark. Den äter också större insekter  liksom spindlar och små ödlor.