Helig ibis (Threskiornis aethiopicus)

Helig ibis blir upp till 75 cm stor med ett vingspann upp till 125 centimeter. Vikten är ca. 1,5 kg. Helig ibis ser under alla årstider likadan ut och det finns inga skillnader mellan hanar och honor i kroppsformen.

Utanför parningstiden bildar de flockar som letar efter föda eller som vilar tillsammans. Dessa flockar kan ha upp till 300 medlemmar. Platsen där de letar efter föda kan ligga 10 till 30 km ifrån viloplatsen. Helig ibis söker vanligen i träskmarker eller i andra översvämmade landskap efter föda. Ibland hittar den födan på land. Som föda föredrar arten vattenlevande insekter eller insekter som vilar på vattenväxter. Ofta kompletteras födan med kräftdjur, vattenlevande blötdjur, fiskar, grodor, ödlor och små däggdjur.

Helig ibis kan leva upp till 20 år.