En liten rubrik.


Det kaliforniska sjölejonet (Zalophus californianus) är ett rovdjur som tillhör familjen öronsälar.

Kaliforniskt sjölejon förekommer vid kustlinjerna av Kalifornien och norra Mexiko. Stora kolonier av dessa djur finns på öar i samma område, till exempel på Channel Islands. Utanför parningstiden vandrar många djur upp till Kanadas kustlinje.

Denna art är smalare än andra sjölejon och har spetsigt huvud, dessutom saknar hannar till skillnad från andra sjölejon man. Hannen är vanligtvis 220 centimeter lång och 280 kilo tung. En hona väger 90 kilo och är 180 centimeter lång. Bägge kön har en mörkbrun päls som ser svart ut när den är blöt. Ungdjur är ljusbruna.

Kaliforniska sjölejon föredrar kuster med sandbotten och går sällan långt in i land. De dyker till 40 meters djup och fångar fiskar respektive bläckfiskar. Ofta jagar de i grupp. Vid parningstiden är hannarna de första som kommer till kolonien. När honorna kommer slåss hannarna för en bra plats. Unga och svaga hannar trängs till koloniens rand. Oftast är det ganska tätt i en koloni. Ofta har en individ bara 1 kvadratmeter plats. En hanne har i genomsnitt 16 honor. Honorna föder kort efter ankomsten ett ungdjur och parar sig ungefär efter en vecka på nytt. Ungarna vårdas de första dagarna intensivt och efter två veckor bildar de små grupper som leker med varandra.

 Sjölejon i djurparker och cirkus är huvudsakligen individer av denna art. De är lätta att tämja och de är inte lika aggressiva som andra sjölejon.

Tidigare jagades de för sin hud och tran. Vid slutet av 1800-talet var denna art nästan utdöd. Vid Kaliforniens kuster fanns i början av 1900-talet mycket få sjölejon. På Channel Islands hittade man 1908 bara ett enda sjölejon. Fram till idag har beståndet ökat till cirka 75 000 individer vid amerikanska kuster och cirka 85 000 individer vid mexikanska kuster.