Koritrapp (Ardeotis kori)

Koritrapp är tillsammans med stortrappen den tyngsta nu levande fågel som kan flyga. Hanen blir ca. 110 centimeter lång och med en höjd mellan sextio och nittio centimeter. Medelvikten är på 13,5 kg. Den undviker att flyga så länge det finns andra möjligheter.
 

Koritrappen har ett utmärkt kamouflage när den söker smådjur och vissa blommor och skott på de öppna slätterna och går i en slingrande bana på jakt efter föda. Den har ingen kräva men däremot en kraftig muskelmage, vilket gör att den av och till sväljer sand och grus som hjälpmedel för att mala sönder födan.      

Koritrappen lever på stäpper och savanner. Den är polygam, d.v.s. en hane parar sig med flera honor. Han lämnar sedan honorna som själva får bygga bo, ruva och ta hand om ungarna.

Den tillbringar det mesta av sin tid på marken sökande efter föda som består av frön och ödlor vilket utgör merparten av dess diet.