Lilabröstad blåkråka (Coracias caudatus)

Lilabröstad blåkråka är en fågel i familjen blåkråkor inom ordningen praktfåglar