Mörk turturduva (Streptopelia lugens)

Mörk turturduva är en fågel i familjen duvor inom ordningen duvfåglar. Den förekommer i bergsskogar i östra Afrika och sydvästra Arabien.