Manguster (Herpestidae)

Manguster är jämförelsevis små rovdjur. De har en långsträckt kropp som når en längd mellan 25 och 75 centimeter. Vikten ligger mellan 0,2 och 5 kilo. Deras huvud är litet och har en tillspetsad nos samt runda öron. Foten har trubbiga, icke indragbara klor och nakna eller glest hårbevuxna fotsulor. Pälsens färg är oftast grå- eller brunaktig och hos de flesta arterna enfärgade men det finns även djur i familjen med strimmor eller prickar. Svansen är med 15 till 53 centimeters längd relativ kort och hos en del arter yvig. Vid varje fot finns vanligtvis fem tår men några arter har bara fyra tår. Flera arter avsöndrar en illaluktande vätska från sina analkörtlar. De har mellan 36 och 40 tänder.

De flesta arter finns i Afrika, söder om Sahara.  Manguster förekommer i olika miljöer men ett flertal arter föredrar savann och andra öppna områden. I allt för torra regioner finns normalt inga manguster.

De vistas vanligen på marken. Flera arter bygger bon i jorden eller använder bon som grävts av andra djur. Ofta lever de i grupper men det finns även arter där varje individ lever ensam. Medan många arter är aktiva på dagen är andra arter nattaktiva.

Manguster livnär sig av insekter och deras larver, av andra ryggradslösa djur som maskar och krabbor samt av mindre ryggradsdjur som möss och småfåglar. En del arter är framför allt kända för att de överfaller ormar. I vilken omfattning vegetabiliska ämnen ingår i födan varierar mellan arterna. Många mangusters bryter skalen av bytesdjuren eller av ägg genom att kasta bytet mot stenar eller andra fasta föremål.

Arternas sätt att fortplanta sig är bara i mindre skala känt. Hos flera arter har honan möjlighet att para sig flera gånger per år. Dräktigheten varar oftast mellan 40 och 80 dagar och per kull föds ett till fem ungdjur. Ungarna är bostannare, men de utvecklas snabbt och honan slutar redan efter ett fåtal veckor med digivning.