Maraboustork (Leptoptilos crumenifer)

Maraboustork (Leptoptilos crumenifer) är en fågelart i släktet krävstorkar. Maraboustorken lever på den Centralafrikanska savannen, söder om Sahara.

Maraboustorken är vanligen grå eller grönaktiga på ryggen och har vitt bröst. Maraboustorken är en mycket stor fågel, upp till 150 cm lång och med ett vingspann på 3,2 meter. Detta gör att marabustorken, tillsammans med kondoren, har det största vingspannet av alla landlevande fåglar.

Den har en lång, mycket grov och spetsig näbb som är smutsgul till färgen. Dess delvis fjäderlösa huvud och hals är rödrosa med mörka fläckar, främst i pannan. Uppe på hjässan har den ett yvigt vitt dun. Vingarna är blåsvarta och resterande är smutsvitt. Dess långa ben är ljusgrå.


I motsats till de flesta storkar, flyger de tre arterna i släktet krävstorkar med nacken tillbakaböjd, som en häger.
Maraboustorken är bland annat asätare, men äter även insekter, smågnagare och småfåglar. Maraboustorken jagar i grupp på ett för fåglar annorlunda sätt. På savannen går de bredvid varandra med utbredda vingar och tvingar på detta sätt bytet framför sig och fångar det med ett snabbt hugg med näbben. Favoritbyten vid denna form av jakt är vaktlar och springhöns. Maraboustorken häckar i 3-4 månader.