Pelikaner (Pelecanidae)

Pelikaner är en familj inom ordningen pelikanfåglar i klassen fåglar. Familjen omfattar det enda släktet Pelecanus.
Pelikanerna är stora till växten för att vara fåglar. De har lång näbb och stor näbbsäck. Näbbsäcken används för att fånga in byte och låta vattnet rinna av.

De åtta nu levande arterna finns från tropiska latituder till den tempererade zonen, i stort sett runt hela jorden. De saknas dock i det inre av södra Sydamerika och på haven långt från kusterna. I en del andra regioner förekommer den endast fläckvis. Pelikanerna lever vid vatten, både insjöar och hav, där de äter framför allt fisk. De håller ihop i flockar, häckar i kolonier och samarbetar ofta i fisket.