Regnspindel (Palystes Superciliosus),

 Den vanliga Regnspindeln är en art av jättekrabbspindlar hemma i södra Afrika. Det är den vanligaste och utbredda arterna i sitt släkte. Dess utbredning varierar från KwaZulu-Natal-provinsen i öster, sedan västerut till provinserna Mpumalanga, Limpopo och North West i norr, och Östra Kapprovinsen och Western Cape i söder. Den har en kroppslängd på 25-30 mm.

Den föredrar att leva i buskvegetation och savannskog. Spindlar i Palystes släktet kallas ofta regnspindlar eller ödleätande spindlar.  De lever på geckoödlor.

Efter parningen i början av sommaren, konstruerar honan en rund äggsäck som är ca. 60-100 mm stor av siden, med kvistar och löv invävda. Dessa äggsäckar är vanliga att se från omkring november till april. Honan konstruerar säcken på 3-5 timmar. Den skyddas sedan aggressivt tills spiderungarna tuggar sin väg ut ur säcken cirka tre veckor senare. Honorna bygger tre av dessa äggsäckar under sina tvååriga liv.

Ett experiment gjordes i 1959 där en regnspindel tilläts att bita ett vuxent marsvin på nosen. Marsvinet dog inom 7 minuter. Ytterligare forskning på sövda marsvin visade dock att det ursprungliga marsvinet faktiskt hade dött av chock, snarare än som en följd av spindelns gift.  För människor är bettet inte farligare än ett bistick. Det orsakar en brännande känsla och svullnad som varar i några dagar.