En liten rubrik.

Savannörnen  är en stor rovfågel. Den blir sextio till sjuttiofem centimeter stor och har ett vingspann på mellan en och en halv meter och två meter.

Den förekommer i stora delar av Afrika både norr och söder om Sahara. Den finns även i sydvästra Asien bort till Indien.
Den bygger bon både i träd, på klippor och på marken där de lägger ett till tre ägg.

Kosten består till stor del av färska kadaver av alla de slag men den kan  även döda små däggdjur upp till kaninstorlek, reptiler och fåglar upp till pärlhöns storlek. Savannörnens läte är ett kråklikt skällande.