Skrikhavsörn (Haliaeetus vocifer)

Skrikhavsörn (Haliaeetus vocifer) är en fågel i familjen hökartade rovfåglar inom ordningen rovfåglar.Fågelns utbredningsområde är i Afrika söder om Sahara.