Surikat (Suricata suricatta)

Surikaten är ett litet socialt rovdjur som lever i flockar i sydvästra Afrika. I flockarna hjälps alla åt att ta hand om ungarna och vakta reviret. I flocken finns en rangordning och den dominanta honan är oftast större än de andra honorna.

Surikater tillhör de mindre mangusterna. Kroppens längd är mellan 25 och 35 centimeter och till detta kommer en cirka 20–25 centimeter lång, smal svans med kort, slät päls och vanligen en svart spets. Pälsens färg är beroende på underart grå, beige eller ljusbrun. Från ryggraden till sidorna finns åtta till tio tvärstreck, men dessa finns inte på huvudet och svansen. Runt ögonen och på svanstippen har surikaten mörk päls. Surikater har långa klor som används för att gräva i sanden. Vikten uppskattas till mellan 620 och 960 gram.

Surikater är mycket sociala djur och lever i grupper med vanligtvis upp till 10 individer. Varje grupp består av ett dominant föräldrapar, andra vuxna hanar och honor och föräldraparets ungar. De vuxna är ofta släkt med varandra men hanar utifrån kan bli accepterade i flocken. Det förekommer även att flera familjer lever tillsammans i en koloni. 

Trots att de har förmåga att gräva själva utnyttjar de oftast befintliga bon av jordekorrar som de bara behöver utvidga. Medan några flockmedlemmar gräver håller andra utkik efter fiender för att varna gruppen vid fara. Som alarmtecken används ett karaktäristiskt skall och efteråt tar alla hastigt tillflykt till boet. Uppgiften att hålla vakt växlar bland individerna i gruppen. Surikaterna stärker banden i gruppen genom att putsa varandra. Rangordningen som förekommer upprätthålls och de dominanta individerna revirmarkerar oftare än de övriga vuxna.

Födan består av insekter, mindre fåglar, ödlor och skorpioner. Surikater är aktiva på dagen. Under natten och regniga dagar, samt under middagshettan gömmer de sig i boet.

Dräktigheten är i genomsnitt omkring elva veckor.  En kull omfattar i regel tre till fyra ungar. När surikatungar föds väger de bara 30 gram. De är blinda, döva och har inte mycket päls. Ögonen öppnas först efter 10 till 14 dagar. Ungarna stannar under marken tills de är mellan tre och fyra veckor. Alla de vuxna i flocken hjälps åt att vara barnvakt till ungarna. De andra honorna kan ge di till ungarna, även de som aldrig fått egna ungar. Efter ungefär ett år är ungarna könsmogna. Honan får dock oftast inte sin första kull förrän vid två års ålder. Surikater kan föda ungar upp till tre gånger per år.