Sydafrikansk pälssäl (Arctocephalus pusillus)

Sydafrikansk pälssäl är en art i familjen öronsälar som förekommer i två skilda populationer, en vid sydvästra Afrika vid Sydafrikas och Namibias kuster och en söder om Australien. Utanför parningstiden vandrar de och når mer avlägsna platser. 

Sydafrikansk pälssäl är den största arten i släktet med hanar som når en längd av 200 till 230 centimeter och honor som blir 120 till 170 centimeter långa. Viktmässigt är skillnaden mellan könen än tydligare. Hanar når en vikt på 200 till 360 kg medan honor endast är 40 till 110 kg tunga. Hanar har en gråbrun päls som på buken är mörkare. Honorna är mera brunaktig än hannarna och även här är buksidan mörkare. Färgen för nyfödda ungar är svart.

Sydafrikansk pälssäl bildar stora kolonier av över 1 000 individer. De vilar och parar sig vanligen på öar som ligger något före den kontinentala kustlinjen men hittas även på större landmassor. De dyker vanligen två till fyra minuter efter föda och når en genomsnittlig djup på 65 till 85 meter. I sällsynta fall kan de vara nästan nio minuter under vattenytan och fiska vid 164 meters djup. Jakten utförs antingen ensam eller i grupper med upp till 15 individer. De håller vanligen till i ett begränsat område och gör inga större vandringar. Födan utgörs av många olika fiskar, bläckfiskar, kräftdjur och andra ryggradslösa havsdjur

Artens naturliga fiender är vithajen och späckhuggaren. På land dödas de ibland av schakal och hyena.
Livslängden för hannar uppskattas till minst 19 år och honor blir vanligen 21 år gamla.