Sydlig hornkorp (Bucorvus leadbeateri)

Sydlig hornkorp känns lätt igen på den röda halsen och de röda partierna runt ögonen. Övriga kroppen skiftar från grå till korpsvart, även näbb och fötter. Den blir upp till 130  centimeter lång och väger upp till 4 kg.  Hanen blir dock synligt större än honan. Ett annat kännetecken för honan är att den har en blå nyans kring det röda på halsen.

Sydlig hornkorp lever i buskskogar och på savann i Afrika, från norra Namibia och Angola till de nordliga delarna av Sydafrika. De lever i små grupper med omkring 5 till 10 stycken individer. . De jagar ormar, ödlor, insekter och däggdjur upp till storleken av en hare.

Enligt legenden har sydlig hornkorp förmågan att förutspå regn.