Varg (Canis lupus)

Vargen är ett rovdjur vars utbredningsområde sträcker sig över stora delar av världen. Vargen är det största vilda hunddjuret och en fullvuxen varg väger vanligen 30 till 50 kg. Vargen är även stamfader till hunden.
 

En gång i tiden var arten världens mest spridda däggdjur men den har utrotats från stora delar av Västeuropa, södra Asien, Mexiko och betydande delar av Nordamerika. Varg uppträder främst, men inte enbart, i vildmark. Dess utbredningsområde har kraftigt reducerats genom avsiktlig jakt på grund av vargens hot mot vilt och tamboskap.

Vargen är ett socialt rovdjur som lever i familjegrupper som består av par, deras ungar och ibland även adopterade individer. De lever främst av klövdjur som de jagar genom längre utmattningsjakter.

Medellivslängden för vargen är 8 år i naturen, men den kan bli 18 år i djurparker. De vilda vargarna lever betydligt kortare eftersom de utsätts för faror och sjukdomar i det vilda och kan leva tills de blir drygt 10 år.