Vigg (Aythya fuligula)

Vigg är en fågel som tillhör gruppen dykänder. Viggen är en ganska liten och kompakt dykand där den vuxna hanen är kontrastrikt svart och vit med en tydlig hängande tofs på huvudet. Honan är brunaktig och har en mindre tydlig tofs. Båda könen har gul iris och ljust gråblå näbb med svart näbbnagel.

Viggen häckar från Island i väster till Kamtjatka i öster och merparten är flyttfåglar. Häckpopulationen i centrala, och nordvästra Europa är stannfåglar. Den övervintrar i Europa, Afrika och södra Asien. I Sverige är den på sommaren vanligast i Norrland och Sveriges östliga delar, men häckar i stort sett i hela landet. Merparten lämnar Sverige under vintern men vissa övervintrar i södra Sverige.

Eftersom viggen är pragmatisk när det kommer till val av häckningsbiotop, hittar man den i stora antal på många olika platserDen häckar ofta i sötvatten som skogssjöar, fjäll- och tundravatten, lugnar åar, eller parkdammar, men den häckar också vid havskuster..  Viggen häckar första gången vid 1 eller 2 års ålder och paret håller bara ihop under en häckningssäsong. De häckar antingen ensamma eller i löst sammanhållna grupper, ibland upp emot hundratals häckande honor, gärna tillsammans med måsar och tärnor som ger arten visst skydd.  Den lägger 8 till 10 ägg, som ruvas av honan i 25 dagar. Hanarna lämnar tidigt för att rugga och blir då flygoförmögna under en period. Ungarna blir flygga efter 45-50 dagar men kan lämna honan tidigare.

 Viggen födosöker oftast på grunt vatten och dyker sällan mer än tre meter.  Den har en varierad kost som skiljer sig beroende på geografiska skillnader och årstid. Viktig föda är snäckor, musslor, kräftdjur, småfisk, vatteninsekter och vattenväxter.