Den första oktober var det katolsk mässa i Kungsträdgården. Det var Sankt Franciskus  dag och man skulle välsigna husdjuren. Jag bevakade det för Mitti Stockholms räkning.

Läs artikeln.