Kronprinsessan PÅ Expedition Baltic Seas seminarium

Den 21 april närvarade kronprinsessan Victoria på Expedition Baltic Seas seminarium vid Kolskjulet på Kastellholmen. Tillsammans med forskare och experter gavs en övergripande bild av hur klimatförändringarna påverkar effekterna på Östersjö från övergödning, miljögifter, fiske och förändringar i den biologisk mångfalden.

Bilder finns hos Stella pictures.

loading...