Kronprinsessan Margaretas landstormsfonds 100-årsjubileum

Den 28 april gavs ett jubileums­semi­narium om försvarsverksamhet på Kungl. Slottet med anledning av Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas landstormsfonds 100-årsfirande. Som fondens ordförande hälsade Kronprinsessan deltagarna välkomna med ett tal.

Landstormsfonden bildades 1921, året efter kronprinsessans Margaretas bortgång. Fondens uppgift blev att i första hand stödja Landstormen, det vill säga den del av värnpliktsarmén som utgjordes av de äldre åldersklasserna och ofta var inriktad på det lokala försvaret. I andra hand lämnade fonden stöd till gagn för försvaret i övrigt.

Bilder finns hos Stella pictures.

loading...