Örongam (Torgos tracheliotos)


Örongam (är en fågelart som hör till gamla världens gamar och förs som ensam art till släktet Torgos. Den blir omkring 115 cm lång, har ett vingspann på 250–290 cm och väger normalt 6–7 kg.