Leif Andrée fick ta emot medaljen Litteris et Artibus för framstående konstnärliga insatser som skådespelare.
Leif Andrée fick ta emot medaljen Litteris et Artibus för framstående konstnärliga insatser som skådespelare.

Kungen delade ut medaljer

Onsdagen den 20 april delade Kungen ut medaljerna H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus vid en ceremoni i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet.

H.M. Konungens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, från 1800-talets förra hälft förlänas för särskilda förtjänster i samhället.

Medaljen Litteris et Artibus instiftades 1853 och utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

Bilder finns hos Stella pictures.

loading...