Smedvipa (Vanellus armatus)

Smedvipa är en fågel i familjen pipare inom ordningen vadarfåglar. Den förekommer i sjöar och kärr i östra och södra Afrika