Alligatorer (Alligator)

En alligator är en krokodil i släktet Alligator av familjen Alligatoridae. Namnet alligator kommer från spanskans el lagarto, ödlan som tidiga spanska upptäcktsresande och nybyggare i Florida kallade alligatorerna när de först såg dem.
En genomsnittlig vuxen amerikansk alligator vikt är 360 kg och längden 4 meter men de kan ibland växa till ca. 4,5 meter. Den största som någonsin registrerats som finns i Louisiana mäter 5,84 meter.
Amerikanska alligatorer finns i sydöstra USA. Flest finns i Louisiana och Florida med över en miljon alligatorer i varje stat.

Amerikanska alligatorer lever i sötvattensmiljöer som dammar, kärr, våtmarker, floder, sjöar och träsk.
När de bygger bon gräver hål i våtmarkerna  och på de viset hjälper de till att öka växtlighetens mångfald och ger livsmiljö åt andra djur under torrperioder. de ökar växt mångfald och ge livsmiljö för andra djur under torrperioder.

I Louisiana är bisamråttan ett problem och orsakar allvarliga skador på kustnära våtmarker. Stora alligatorer äter i stor utsträckning på bisamråttor och gör därmed en viktig ekologisk tjänst.
Stora manliga alligatorer lever ensamma. Mindre alligatorer kan ofta hittas i ett stort antal nära varandra. Den största försvarar reviret medan mindre alligatorer har en högre tolerans för andra alligatorer i en liknande storleksklass.
Alligatorer förflyttar sig på land med hjälp av två olika former sätt att gå. Det ena mer krypande och det andra en sorts upprätt gångstil som håller magen över marken.
 
Även om alligatorer har en tung kropp och en långsam metabolism är den kapabel till korta rusher i högre hastighet. Alligatorers huvudsakliga byte är mindre djur de kan döda och äta med en enda bit. De kan döda större byten genom att ta tag dem och dra ner dem i vattnet för att dränka dem.
Alligatorer konsumerar mat som är för stor genom att låta den ruttna eller genom att bita tag och sedan vrida sig och kasta bytet vilt tills lagom stora bitar slits bort.

De flesta av alligatorns käkmuskler har utvecklats till att bita och greppa byten. De muskler som stänger käftarna är extremt kraftfulla men musklerna för att öppna käften är förhållandevis svaga.
Alligatorer undviker i allmänhet människor och tenderar att gå eller simma iväg om man närmar sig.

Den typ av mat som äts av alligatorer beror på deras ålder och storlek. Unga alligatorer äter fisk, insekter, sniglar, kräftdjur och maskar. När de mognar ökar bytedjurens storlek till större fisk, sköldpaddor och olika däggdjur, särskilt bisamråtta, liksom fåglar, rådjur och andra reptiler.