Visent (Bison bonasus)

Visent eller europeisk bison (Bison bonasus) är en av de två idag levande arterna i släktet Bison. Den är i jämförelse med sin amerikanska släkting bisonoxen(amerikansk bison) mindre i storlek, har något längre svans och kortare päls.

Visenten är sedan uroxens utdöende det största och tyngsta landlevande däggdjuret i Europa. Den är dessutom det sista vildlevande oxdjuret på den europeiska kontinenten. Könsmogna hannar är betydligt större än honor. Denna skillnad angående vikten uppkommer först när de är omkring tre år gamla. Längden för huvudet samt bålen är för tjurar som är äldre än 6 år upp till 3 meter. Deras mankhöjd går ibland upp till 1,88 meter. Kor av visent når en maximal mankhöjd på 1,67 meter samt en längd (utan svans) på 2,70 meter.

Visenten är ett flockdjur som främst äter gräs, halvgräs och örter. Blad och kvistar från buskar och träd utgör en mindre del av födan. Under största delen av året bildar tjurar ungkarlsflockar och kor samlas med sina ungar i egna flockar som vanligen har 13 till 15 medlemmar. De senare har en dominant hona i spetsen och gruppens revir är ungefär 100 km² stort.