Fläckig lundsnäcka (Arianta arbustorum)

Den fläckiga lundsnäckan har ett brunt skal med små, skuggiga avgränsade, ljusa fläckar.  Huset blir upp till 20-24 mm brett och 15-20 mm högt.

Den är tämligen allmän i hela landet och är bland den svåraste skadegöraren bland snäckorna. Den trivs bra bland brännässlor.