Kökaos på Arlanda

Den 13 juni fick jag i uppdrag av Mitti Stockholm att fotografera kökaoset på Arlanda.

Se artikeln här.