Kronprinsessparet på PEP Forum

Den 15 november deltog Kronprinsessan och Prins Daniel i Pep forum. Dagen anordnades av Generation Pep i syfte att främja barns och ungdomars möjligheter att leva ett friskt och hälsosamt liv.

 Bland deltagarna fanns representanter från myndigheter, kommuner, regioner samt förenings- och näringsliv.
Pep forum anordnas en gång per år i syfte att informera, inspirera och sammanföra personer som kan främja barns och ungdomars möjligheter att leva ett friskt och hälsosamt liv.

Mot bakgrund av Sveriges arbete med barnkonventionen, och FN:s barnrättskommittés granskning av Sveriges arbete med barnkonventionen, samtalade deltagarna om hur olika sektorer kan ta mer ansvar.

Läs hela kronprinsessans tal här.

Bilder finns hos Stella Pictures.
 

loading...