Fiskmås (Larus canus)

Fiskmås  är en fågel som tillhör familjen måsfåglar som häckar över stora delar av det norra halvklotet och merparten är flyttfåglar. Arten delas vanligtvis upp i fyra underarter som alla uppvisar mindre dräktskillnader. Fiskmåsen påminner om gråtruten men är betydligt mindre och slankare. Som vuxen i sommardräkt har den grå ovansida och är i övrigt vit, med gul näbb och ben, och svarta vingspetsar med vita slantar. Som ung är den spräcklig och denna dräkt ruggas sedan i omgångar tills den anlägger adult dräkt under sitt tredje levnadsår.

Fiskmåsen häckar i en mängd olika biotoper i närheten av vatten men återfinns också i stadsmiljö. Den häckar både i större kolonier och som enstaka par. Fiskmåsen lägger vanligtvis en kull om året som i snitt innehåller tre ägg. Paret ruvar och tar hand om ungarna tillsammans.

Fiskmåsen är en allätare som ofta söker föda i närheten av människan och kan flyga långa sträckor från häckningsplatsen för att söka föda. Den tar fisk och fiskavfall, musslor, daggmask, hushålls-avfall, insekter som flygmyror, bär och utsäde.