Fyrfläckad trollslända (Libellula quadrimaculata)

Fyrfläckad trollslända (Libellula quadrimaculata) är en art i insektsordningen trollsländor som tillhör familjen segeltrollsländor.

Den fyrfläckade trollsländan känns främst igen på de två mörka fläckarna på varje vinges framkant, varav en utgörs av vingmärket nära spetsen på vingen. Den andra mörka fläcken finns vid vingnoden, nära mitten av vingens framkant. Både hanar och honor har brun till gulbrun grundfärg på kroppen med svarta teckningar på bakkroppen. Vingarna är genomskinliga med gulbruna basfläckar och en gulaktig nyans längs framkanten. Vingbredden är 70 till 85 millimeter och bakkroppens längd är 27 till 32 millimeter.

Den fyrfläckade trollsländan finns i Europa, Asien och Nordamerika. I Sverige finns den över hela landet, utom i de nordligare fjälltrakterna.

Den fyrfläckade trollsländans återfinns främst vid lugna vatten, som sjöar och dammar. Det är vanligt att parningen sker i luften och efteråt lägger honan äggen ensam, fritt i vattnet på en plats med skyddande vattenvegetation. Utvecklingstiden från ägg till vuxen är ett till tre år och flygtiden maj till augusti, i de sydligare delarna av utbredningsområdet även in i september. Arten är känd för att då och då flytta i stort antal. Detta beteende är vanligare i de sydligare delarna av utbredningsområdet än i de norra.