Gråhuvad kungsfiskare (Halcyon leucocephala)

Den Gråhuvade kungsfiskaren har en brett spridningsområde från Kap Verde-öarna utanför nordvästra kusten av Afrika till Mauretanien, Senegal och Gambia, österut till Etiopien, Somalia och södra Arabien och söderut till Sydafrika.

Det två viktigaste förutsättningarna för dess livsamiljö  är stillastående eller långsamt rinnande vatten vilket är förutsättningen för att fågeln ska ha god sikt då den dyker efter fisk. Den lever i torra buskmarker och skog ensamma eller i par, ofta nära vatten, men till skillnad från de flesta kungsfiskare är inte vattenlevande. De bygger dock bon i hål i branta flodbankar och skyddar sedan aggressivt boet genom upprepade dykbombningar mot till exempelvis födosökande varaner.

Sitter ofta orörlig på en gren under långa perioder medan den söker på marken efter tecken på insekter eller små ödlor. Arten flyttar på natten och dör ofta genom att de flyger på hinder såsom byggnader, torn och kraftledningar.