Larmfågel (Crinifer)z

Larmfåglar är ett fågelsläkte i familjen gökar inom ordningen gökfåglar[1] eller turakofåglar.[2] Släktet består av två arter som båda förekommer iCentralafrika, från Senegal till nordvästra Tanzania: