Luktgräsfjäril (Aphantopus hyperantus

Luktgräsfjäril är en av våra vanligaste sommarfjärilsarter och den är vanligast från slutet juni till mitten av augusti. Luktgräsfjärilen är enfärgat brun på ovansidan med någon eller några ögonringar nära framvingens spets. Även undersidan är brun, men då betydligt ljusare, och särskilt bakvingen har flera, upp till fem stycken, ögonfläckar.
 
Luktgräsfjäril är allmän i södra och mellersta Sverige och utefter nästan hela Östersjökusten.
Den flyger på nästan all slags öppen mark, från torr till frisk ängsmark, och inte minst i odlingsbygder. Honan lägger äggen utspridda på gräsblad och strån av ett stort antal gräs- och starrarter.