Nilgås (Alopochen aegyptiaca)


 Nilgåsen har ett utbrett häckningsområde i Afrika. Den är lokalt mycket talrik, främst vid Nilen och vattendragen söder om Sahara.  Den vuxna  nilgåsen är lät att känna igen med sin kraftiga och brokiga teckning. Könen är lika men hanen är vanligtvis något större än honan. Den är ganska stor och blir 63-73 cm. Vingspannet är mellan 134-154 cm.

Honan och hanen har olika läten där hanen har ett hest, dämpat andlikt kvackande som sällan hörs. Honan har istället ett kraftigare läte som ofta nyttjas i aggression eller vid minsta störning när hon tar hand om sina ungar.
De livnär sig på frön, blad, gräs och rötter. Ibland äter de även gräshoppor, maskar och andra mindre ryggradslösa djur. De häckar på marken i ett plattformslikande bon.