Storfenad revbläckfisk (Sepioteuthis lessoniana

Arten, som kallas antingen Storfenad revbläckfisk eller oval bläckfisk lever främst i varma kustvatten i västra Stilla havet, Indiska oceanen och haven mellan norra Australien, Nya Zeeland och Asien som förbinder Indiska oceanen och Stilla havet.

På natten, när de är mindre benägna att upptäckas av rovdjur, är som mest aktiva. De är vanligt förekommande i grunda områden (0 till 100 m) runt rev, sjögräsbäddar, sandbottnar eller steniga stränder.  Under dagen flyttarde i allmänhet till djupare vatten eller i närheten av någon form av skydd, såsom flytande drivved, rev, klippor, eller gräs.
Manteln är ett mycket muskulärt organ som omger hela kroppen. De utmärkande "stora fenorna" sitter på övre partiet av manteln.

Huvudet innehåller hjärna, ögon, och kindmassa (näbben / munnen och spottkörtlar) och ligger under manteln. Bläckfiskar har komplexa ögon som har förmåga att fokusera och bildar tydliga bilder. Åtta armar och två tentakler är fästa vid den nedre delen av huvudet. Tentaklerna används främst för fångst av bytet.

Bläckfiskar har ett slutet cirkulationssystem med tre hjärtan. Dessa används för att pumpa syrefattigt blod genom gälarna, där koldioxid i blodet byts mot syre och pumpas ut ur kroppen. Det tredje hjärtat pumpar syresatt blod i hela resten av kroppen. Hemocyanin, i stället för hemoglobin, är den syrebärande proteinet i denna art blod. Hemocyanin är kopparbaserade, vilket gör blodet verkar blå.

Den ovala bläckfisken kan kontrollera sina pigment i hudcellerna och snabbt ändra sin kropps färg och mönster. Denna art har också en bläcksäck som kan släppa ett mörkt moln av bläck för att förvirra rovdjur.