Stridsörn (Polemaetus bellicosus)

Stridsörn är en stor örn finns i öppna och halvöppna livsmiljöer i Afrika söder om Sahara. Stridsörnen är en mycket stor örn med en genomsnittlig längd av 78-96 cm och den väger 3-6.2 kg med  ett vingspann på 188-260 cm. Stridsörnen är Afrikas största örn och den femte största i världen.

Stridsörnen utmärks för sin goda syn. Den har nästan fyra gånger bättre syn än människan. Detta gör att de kan upptäcka potentiella offer från en mycket stort avstånd.

Stridsörnen kan påträffas i de flesta delar av Afrika söder om Sahara där födan är riklig och en gynnsam miljö. Den föredrar en miljö med öppen skog, skogskanter, savann och buskrika miljöer. De verkar oftast att föredra ödsliga eller skyddade områden.

Stridsörnen är en av världens mest kraftfulla rovfåglar och har i friskt tillstånd få naturliga fiender även om det finns uppgifter om leoparder jagar stridsörnar. Stridsörnens föda består av fåglar särskilt egyptiska gäss, reptiler som varaner och ormar, som kobror, puffhuggormar, gröna mambor, svart mamba och afrikanska Klipppytonormar.